May 25, 2010

dS+V Rotterdam

Met ongeveer 1000 medewerkers is dS+V een van de grootste diensten van de gemeente Rotterdam. De naam dS+V werd ooit gebruikt als afkorting voor ‘dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting’. Omdat de dienst inmiddels een veel breder werkterrein heeft, is de afkorting dS+V de bedrijfsnaam geworden.

De dS+V houdt zich nog steeds met bouwen en wonen, maar ook met bijvoorbeeld verkeer en vervoer. Verder speelt de dienst een rol in onder meer de gemeentelijke aanpak van de klimaatproblematiek en in behoud en verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. De dS+V werkt aan het Rotterdam van nu en aan het Rotterdam van de toekomst.