May 25, 2010

Stimuleringsfonds voor de architectuur

Het fonds is een van de landelijke cultuurfondsen en wordt financieel gevoed door de ministeries van OCW, VROM, LNV en BuZa. Het fonds voert verschillende subsidieregelingen uit die zijn gericht op de kennisontwikkeling van de ontwerpende disciplines en het vergroten van de belangstelling voor architectuur, stedenbouw, planologie, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur. Elke subsidieregeling heeft een eigen accent.

Dit onderzoek wordt verricht in het kader van de Belvedèresubsidieregeling die door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur wordt beheerd.