May 25, 2010

Over

Website

Eiland IJsselmonde heeft een prachtig, maar deels verborgen netwerk van historische dijken. Zuid-Holland verandert zo snel dat oude structuren dreigen te verdwijnen. In de provincie strekken zich bijvoorbeeld talloze dijken uit: landschapselementen die het verhaal vertellen over het ontstaan van het landschap. Door de snelle ontwikkeling van stad en land veranderen de dijken van functie, of verdwijnen ze zelfs.

Op een lagere schaal geldt hetzelfde voor eiland IJsselmonde, dat zich in korte tijd heeft ontwikkeld van een agrarisch gebied tot een contrastrijk stedelijk gebied. Tussen de woonwijken, industrieterreinen en havens ligt er nog steeds een casco van dijken, dat cruciaal is voor het leefklimaat op het eiland.

www.eilandijsselmonde.nl is een website waarop de voortgang te volgen is van het onderzoek ‘Doe iets aan de dijken!’, dat in 2008 begonnen is. De website bestaat uit verschillende onderdelen, van inventarisatie tot visie. Deze onderdelen zullen, naarmate het onderzoek vordert, steeds meer invulling krijgen.

Wanneer het onderzoek afgerond is en alle onderdelen op de website gevuld zijn, wordt de inhoud van de website vertaalt naar een publicatie in boekvorm: de Dijkenatlas IJsselmonde. Mogelijk wordt de Dijkenatlas een standaardwerk voor onderzoekers, planologen, architecten, historici, landschapsarchitecten: te koop in architectuurcentra en de grotere boekhandels.

Navigatie

Er kan op verschillende manieren door de website genavigeerd worden. Belangrijk is het hoofdmenu, bovenin. Alleen het onderdeel ‘inventarisatie’ heeft nu nog content, maar later zullen ook ‘analyse’, ‘concept’ en ‘visie’ inhoud krijgen.

Een tweede manier om door de inhoud te bewegen is te werken met de steekwoorden aan de rechterzijde van de pagina. Door een steekwoord aan te klikken, ontstaat er een selectie van artikelen waarin het steekwoord voorkomt. Door twee of drie steekwoorden aan te klikken, wordt de selectie van artikelen verfijnd.

Een derde mogelijkheid is het register te openen, door op de link ‘register’ te klikken. Daar staan alle gebruikte sleutelwoorden overzichtelijk alfabetisch geordend.