February 11, 2011

Oost-, Midden- en Westmolendijk

  • lengte van de dijk: circa 3 km
  • jaar van aanleg: 1404

Deze dijken liggen achter elkaar en vormen de noordgrens van de Polder Oud-Reijerswaard. De loop van de dijken is duidelijk terug te herkennen in de structuur van de bebouwing van Ridderkerk.

De Westmolendijk en de Middenmolendijk lopen tussen de bebouwing van Ridderkerk door, de Oostmolendijk ligt in de polder en vormt de scheiding tussen de Polder Oud Reijerswaard en de Oude Bospolder.

Voorheen hebben er meerdere molens aan de Molendijk gestaan. Vanaf de 15e eeuw stond er een korenmolen tegenover de haven Alblasserdam. Hij was gelegen in het buurtschap “De Oude Molen”, in de gemeente Ridderkerk. De laatste molen, de Molen van Kranendonk, bestond van 1721 tot 1930. De stenen molen heeft haar naam te danken aan de molenaarsfamilie van dat moment, de familie Kranendonk. Op de molendatabase is meer informatie te vinden over deze molen en worden foto's getoond.

Bronnen, noten en referenties

more from similar articles: