May 18, 2009

Achterzeedijk

  • lengte van de dijk: circa 8 km
  • jaar van aanleg: 1650

De Achterzeedijk loopt vanaf het Waaltje in westelijke richting en begrensd de Zuidpolder in het zuiden.

Het overgebleven brughoofd laat zien dat er voorheen vanaf de Achterzeedijk een brug over de rivier heeft gelopen. De brug, in eerste instantie een draaibrug en later een hefbrug, vormde een tramverbinding vanaf een tramstation aan de Achterzeedijk naar de Boonsweg ten zuiden van de rivier. De brug heeft van 1888 tot 1969 bestaan en lag ongeveer 600m ten oosten van de huidige tunnel die de A29 onder de rivier doorbrengt. De tram is ook na de jaren zestig verdwenen. Tegenwoordig loopt er nog een recreatietreintje over een minispoorbaan langs de oevers van de Oude Maas, de Maasoeverspoorweg.

Bronnen, noten en referenties

more from similar articles: