May 18, 2009

Gebroken Meeldijk

  • lengte van de dijk: circa 1,5 km
  • jaar van aanleg: 1483

De gebroken Meeldijk loopt vanaf de Noldijk naar park Buitenoord in Barendrecht. Deze dijk ligt noordelijker dan de Ziedewijdsedijk en loopt via het bedrijfsterrein Ziedewij en via het station Barendrecht. De dijk maakt onderdeel uit van de begrenzing van de Polder Binnenland.

Over de betekenis van de naam wordt gespeculeerd. Op de website van het Meertens Instituut is de volgende uitleg te vinden: "Van de naam Gebroken Meeldijk heeft het eerste deel waarschijnlijk betrekking op een dijkdoorbraak van ca. 1373. Als het tweede deel de betekenis heeft van Middeldijk, dan dateert deze waarschijnlijk van ca. 1496, toen de Ziedewijdijk de functie van buitendijk kreeg."

In 1903 gaat men van start met de aanleg van een tramlijn tussen Zwijndrecht en de Hoeksewaard. Er wordt een gat gegraven tussen de Noldijk en de Gebroken Meeldijk. Uiteindelijk liep het gat vol met water en werd het duidelijk dat er goed gezwommen kon worden. Naar aanleiding van deze gebeurtenis wordt er een zwembad aangelegd onder de naam Zwembad Barendrecht en Omstreken (Z.B.O.).

Bronnen, noten en referenties

more from similar articles: