May 14, 2009

Ziedewijdsekade

  • lengte van de dijk: circa 1,5 km
  • jaar van aanleg: onbekend

Ten westen van Heerjansdam, parallel aan de Achterzeedijk ligt de Ziedewijdsekade. De kade wordt ook wel aangeduid als de Ziedewijsedijk. De naam Ziedewijdsekade is eigenlijk verwarrend, aangezien het om een dijk gaat.

Rond 1650 is de Achterzeedijk aangelegd. De Polder Ziedewij kreeg vervolgens het recht om overtollig water te lozen door de oostsluis van de Zuidpolder, op voorwaarde dat de Ziedewijdsekade werd aangelegd. In 1661 ging men met de aanleg van de kade van start.

In november 1775 is de kade op twee plekken doorgebroken en liep de Polder Ziedewij onder. Een half jaar later waren de doorbraken weer hersteld.

Bronnen, noten en referenties

more from similar articles: