May 14, 2009

Kijvenlandse Kade

  • lengte van de dijk: circa 1 km
  • jaar van aanleg: 1712

De Kijvenlandse Kade vormt de zuidgrens van de Polder Buiten Kijvenland. Over een deel van de dijk loopt een weg die dezelfde naam draagt als deze dijk.

more from similar articles: