May 14, 2009

Kruisdijk

  • lengte van de dijk: circa 1 km
  • jaar van aanleg: 1375

Op de huidige kaart loopt de Kruisdijk vanaf het metrostation Portugaal een stuk parallel met de Groene kruisweg mee in oosterlijke richting. De Kruisdijk vormde de scheiding tussen de Polder Albrandswaard en de Polder Zwaardijk.

Uit een online stamboom komt naar voren dat er een boerderij moet hebben gestaan op de driesprong aan de Kruisdijk. De boerderij is omstreeks 1411 gebouwd en werd aangeduid als Thomashofstad.

Bronnen, noten en referenties

more from similar articles: