May 14, 2009

Slotsedijk

  • lengte van de dijk: circa 4,5 km
  • jaar van aanleg: 1375

De Slotsedijk loopt ten noorden van Rhoon en Portugaal, in het verlengde van de Slotvalkensteinsedijk. De Slotsedijk loopt vanaf het eind van de Slotvalkensteinsedijk in noordelijke richting tot hij door de A15 wordt afgebroken. De Slotsedijk begrenst in het westen de Polder Welhoek en het Ambacht van Portugaal.

De Slotschedijk verwijst naar het kasteel 'Valckesteyn' dat hier vroeger heeft gestaan. In 1826 werd het kasteel echter al weer afgebroken. Er is niets meer van het voormalige kasteel terug te vinden. Een flink aantal bodemvondsten worden tentoongesteld in de Oudheidskamer van Rhoon en Portugaal. Uit onderzoek blijkt tevens dat er enige boerderijen, tuindersbedrijven en een flink aantal woningen (lintbebouwing) langs de dijk hebben gelegen.

De Slotschedijk was tevens een buurtschap en dé verbindingsweg tussen Pernis en Rhoon. Halverwege deze weg, tussen Pernis en Rhoon in, lag het café 'De Halve Maan'. Met de komst van nieuwe vervoersmiddelen en andere wegen verloor deze verbinding zijn belang en koos men een andere route. Daarmee verloor ook het café haar klandizie en is het in de jaren vijftig gesloten.

Bronnen, noten en referenties

more from similar articles: