May 14, 2009

Rijsdijk

  • lengte van de dijk: circa 3,5 km
  • jaar van aanleg: 1500

De Rijsdijk loopt vanuit het centrum van Rhoon naar het oosten. Na de St. Elizabethsvloed in 1421 werd er veel land ingepolderd. Onder protest van vele dorpsbewoners, werden toen o.a. ook de Rijsdijk en de Tijsjesdijk aangelegd. De Rijsdijk scheidde de Polder het Binnenland van Rhoon, de Jan Cornelispolder, de Polder Jaag in Ghijseland en Polder het Buitenland van elkaar.

Dé route van Rhoon naar Rotterdam begon vroeger op de Rijsdijk en liep vervolgens door over de Reedijk en Schulpweg. Daar waar de Rijsdijk overging op de Reedijk bevond zich het tolhek, een boerderij en een café. Rondom deze plek werden wat woningen, een kruidenierswinkeltje en een aantal boerderijen gebouwd en ontstond er een buurtschap, genaamd 'de Tol'. Het buurtschap is aan het begin van de 20e eeuw verdwenen, met de aanleg van de A15. (net zoals het buurtschap het Sluisje, aan de Sluisjesdijk)

Bronnen, noten en referenties

more from similar articles: