February 11, 2011

Hilledijk

  • lengte van de dijk: circa 1 km
  • jaar van aanleg: 1529

De Hilledijk loopt tegenwoordig langs de tramremise, parallel aan de Laan op Zuid. Voorheen vormde deze dijk de begrenzing van de Hillepolder. De benaming “Hille” komt voor in de betekenis van hoogte en duin, maar ook als eiland en in oorkonden betreffende Holland, Zeeland, Voorne en Putten in het bijzonder als door water omringde buitendijkse gronden.

Bronnen, noten en referenties

more from similar articles: