March 25, 2009

Polder Heerjansdam

  • Inpoldering: 1333
  • Grootte: 236ha
  • Opheffing: 1886
  • Huidig grondgebruik: stedelijk
  • Overstromingen: -

De voormalige polder is op de kaart uiteraard te vinden bij het gelijknamige dorp Heerjansdam. De randen van deze polder worden niet door dijken bepaald. In het noorden van de voormalige polder loopt het spoor richting de Kijfhoek.

Het dorp en de polder Heerjansdam zijn ontstaan met de aanleg van een dam, die in de 14e eeuw door ambachtsheer Jan Rosendaal in de Waal werd gebouwd. Door de aanleg van de dam, stond de rivier niet langer meer in verbinding met het open water en was het gevaar van overstroming vanuit de rivier verdwenen. Vandaar dat de polder niet met aaneengesloten stelsel van dijken is omringd.

Bronnen, noten en referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: