March 25, 2009

Polder Buitenland

  • Inpoldering: 1555
  • Grootte: 452ha
  • Opheffing: 1973
  • Huidig grondgebruik: stedelijk en infrastructuur
  • Overstromingen: 1570

De Polder Buitenland wordt in het noorden begrensd door de Voordijk, in het oosten door de Ziedewijdsedijk, in het zuiden door de Middeldijk en in het oosten door de Bakkersdijk. Op de huidige kaart is het het gebied vanaf de wijk Smitshoek in het westen tot de Ziedewijdsedijk en Ziedwijdsebaan in het oosten van Barendrecht. Midden door de voormalige polder loopt in noordzuid richting de A29.

In 1551 verleend Karel V octrooi voor de bedijking van deze polder. In dit octrooi had de polder nog zijn oude naam, het Nieuwe Land van Barendrecht.

Tijdens de Allerheiligenvloed, in 1570, overstroomden West-Barendrecht en Carnisse. Latere stormvloeden hebben de polder alleen nog slechts indirect getroffen.

Bronnen, noten en referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: