March 25, 2009

Polder Binnenland

  • Inpoldering: 1483
  • Grootte: 804ha
  • Opheffing: 1973
  • Huidige grondgebruik: stedelijk en infrastructuur
  • Overstromingen: respectievelijk op 2 november 1532, 13 januari en 15 februari 1552, 1 november 1570

De voormalige vorm van de Polder Binnenland is nog enigzins herkenbaar in de stedebouwkundige uitleg van de wijk Carnisse. De Voordijk is de voormalige zuidgrens van de polder. De polder liep door tot aan het Waaltje. Nu is het gebied bedekt onder de A15 en een deel van de bebouwing van Barendrecht.

Voorheen maakte de polder deel uit van de Oude Riederwaard, een bedijking die in 1373 verloren ging. De Gebroken Meeldijk is hier nog een verwijzing naar. Na een lange tijd van twist kwamen de toenmalige ambachtsheren van Oost- en West-Barendrecht en de ambachtsvrouwe van Carnisse overeen om de Polder Binnenland gezamenlijk opnieuw te bedijken.

Polder Binnenland stond voorheen bekend onder de naam het Oude Land van Barendrecht. De polder is verschillende malen overstroomd, respectievelijk op 2 november 1532, 13 januari en 15 februari 1552, 1 november 1570. Met name in 1532 was er veel schade aan de polder, maar ook in 1552 werd onder andere de Hordijk ernstig getroffen.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: