March 25, 2009

Polder Nieuw- en Oud-Pendrecht

  • Inpoldering: Nieuw-Pendrecht 1500, Oud-Pendrecht 1464
  • Grootte: Nieuw-Pendrecht 141ha, Oud-Pendrecht 39ha
  • Ontpoldering: Nieuw-Pendrecht in 1973
  • Huidig grondgebruik: stedelijk
  • Overstromingen:1953

De polder Nieuw- en Oud-Pendrecht ligt ten noordoosten van de polder Het Buitenland. In het oosten wordt de polder begrensd door de Bakkersdijk, in het noorden door de Charloisse Lagedijk. Afgezien van de Charloisse Lagedijk is er op het huidige kaartbeeld weinig meer herkenbaar van de voormalige vormen van de polder. De A15 loopt dwars over de polder heen.

De polder was onderdeel van de Riedewaard. Tussen 1461 en 1539 is de polder in delen herbedijkt. Tijdens de stormvloed, in 1953, is de polderonder water komen staan. De polder liep vol nadat de polders de Zegen-, Molen- en Portlandpolders en het Buitenland van Rhoon als gevolg van de stormvloed waren ondergelopen en ook de boezem de Koedood het water niet meer kon bergen.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: