March 25, 2009

Zuidpolder of Grijpland

  • Inpoldering: na 1676
  • Grootte: 29ha
  • Opheffing: 1973
  • Huidige grondgebruik: sportvelden en stadsuitbreiding

Op de huidige kaart van Eiland IJsselmonde is te zien dat het dorp Poortugaal en de Rotterdamse wijk Hoogvliet met elkaar verbonden worden door een dijk, de Welhoeksedijk. De dijk vormde voorheen de noordgrens van deze polder.

In 1676/1699 krijgt Johan Franciscus Grijph van Valckesteyn de tegenwoordige polder Grijpland als gors en slikken in erfpacht en is er met de inpoldering van start gegaan. Volgens de WAD is de polder in 1973 opgeheven.

Bronnen, noten en referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: