March 25, 2009

Zegen-, Molen- en Portlandsepolder

De Zegen-, Molen- en Portlandpolders zijn samengevoegd in 1918. Het zijn aangedijkte gebieden die tegen de [intlink id="118" type="post"]Essendijk[/intlink] aan kwamen te liggen, de huidige noordgrens van de polder. In het oosten langs de Koedood lopen de dijken [intlink id="559" type="post"]Koedood[/intlink] en de [intlink id="500" type="post"]Korte Koedoodsedijk[/intlink]. Ten zuiden van de polder loopt de Zegenpoldersedijk en de [intlink id="670" type="post"]Portlandsche Zeedijk[/intlink]. In het westen ligt de Havendam en tussen de Molenpolder en de Polder Portland in bevindt zich de Molenpolderse Zeedijk.

De polders worden nu hoofdzakelijk voor de landbouw gebruikt.

De polder is verschillende keren overstroomd. In 1944 werd de polder op last van de Duitsers geïnundeerd. In 1953, tijdens de stormvloed, is de polder onder komen te staan. De polder is opgeheven in 1974, toen verschillende waterschappen werden samengebracht en het waterschap IJsselmonde werd opgericht.

Zegenpolder

 • Inpoldering: 1675
 • Grootte: 154ha
 • Ontpoldering: 1918
 • Huidige grondgebruik: landbouw
 • Overstromingen: de stormvloed van 26 januari 1682 bracht grote schade aan de polder toe. Ook in de 18e eeuw hebben diverse overstromingen de polder zwaar getroffen.

De Zegenpolder is de meest westelijk gelegen polder van de drie. De Zegenpolder werd bedijkt in 1675, op grond van het door de Staten van Holland en West-Friesland uitgegeven octrooi. In het octrooi werd toestemming verleend aan Pieter van Duijvelandt van Roode, heer van Rhoon tot het bedijken van de Zegenpolder. Destijds bestond het terrein uit een tweetal buiten de Essendijk gelegen aanwassen, de Corte Gorssen en de Zegenpolder.

Molenpolder

 • Inpoldering: 1642
 • Grootte: 127ha
 • Ontpoldering: 1918
 • Huidige grondgebruik: landbouw

De Molenpolder is ontstaan door het samenbrengen van drie buitendijkse gebieden in 1642, namelijk de Schoone Gorssen, Zandbos en Nieu Kleth of Nieu Klehet.

De Molenpolder was voorheen bekend onder de naam het Nieuwe Buitenland van Rhoon of de Rhoonse polder.

Door de bedijking van de Portlandsepolder in 1769, werd de Molenpolder een binnenpolder en kwam de directe waterkerende functie te vervallen.

Polder Portland

 • Inpoldering: 1769
 • Grootte: 189ha
 • Ontpoldering: opheffing in 1917
 • Huidige grondgebruik: landbouw

De Portlandpolder is de meest zuidelijk gelegen polder van de drie. De naam van de polder is afkomstig van Willem Bentinck, graaf van Portland, die in 1683 de gecombineerde heerlijkheden Rhoon en Pendrecht kocht. In 1768 werd er door de Staten van Holland en West-Friesland octrooi verleend en werd de polder in 1769 bedijkt.

Bronnen, noten, referenties

 • archieven.nl
 • WAD - Waterschapsarchieven database
 • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: