March 25, 2009

Vredepolder

  • Inpoldering: 1712
  • Grootte: 45ha
  • Opheffing:-
  • Huidig grondgebruik: veer, recreatiegebied en fabriek
  • Overstromingen: -

Een minimale investering in 1703- 1704 in de aanleg van de Lange Dam, leidt tot een versnelde aangroei van de gorzen, zodat in 1712 tot bedijking van de Vredepolder kan worden overgegaan.

Bronnen, noten en referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: