March 25, 2009

Polder Meeuw, Elft en Zalmplaat

  • Inpoldering: circa 1800
  • Grootte: 195ha
  • Ontpoldering: opheffing 1965
  • Huidig grondgebruik: stedelijk
  • Overstromingen: stormvloed van 1953

De polder Meeuw, Elf en Zalmplaat werd o.a. begrensd door de Vossendijk.

De drie platen Elftplaat, Nickerput (waarvan de naam later werd gewijzigd in Ikkerput) en Meeuwenplaat lagen in de tweede helft van de 17e eeuw nog als afzonderlijke eilandjes in de rivier de Oude Maas. Door aanslibbing groeiden die platen naar elkaar toe. De Polder Meeuw, Elf en Zalmplaat is ingepolderd in 1800, toen deze platen met hun kaden en aanwassen in het geheel werden omdijkt. De polder Meeuw, Elf en Zalmplaat vormde de kern van het eiland de Meeuwenplaat.

Bij besluit van Provinciale Staten van 28 januari 1965 werd de polder opgeheven. De gemeente Rotterdam kocht de polder van de toenmalige eigenaar, de familie Volker, ten behoeve van de woningbouw. De namen Meeuwenplaat en Zalmplaat zijn op het huidige kaartbeeld van Hoogvliet nog terug te vinden in de namen van twee woonwijken.

Bronnen, noten en referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: