March 25, 2009

Elderspolder

  • Inpoldering: 1750
  • Grootte: 97ha
  • Ontpoldering: -
  • Huidig grondgebruik: stedelijk
  • Overstromingen:

De Elderspolder heeft aan de westzijde van het eiland gelegen, ter hoogte van de Botlektunnel. De polder is na 1750 bedijkt. Er is verder weinig bekend over deze polder. In 1925 ging het noordelijk deel van de polder over naar de gemeente Rotterdam ten behoeve van het Havenplan Pernis. Vervolgens kwam de polder in 1952 in zijn geheel in handen van de gemeente.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: