March 25, 2009

Polder Welhoek en het Ambacht van Poortugaal

  • Inpoldering: 1288
  • Grootte: 332ha
  • Opheffing: 1897
  • Huidig grondgebruik: Productiebos
  • Overstroming: -

Op de huidige kaart is een duidelijke verwijzing naar de voormalige polder te vinden, namelijk het productiebos "het Land van Portugaal" ten noorden van het dorp Poortugaal.

De Polder Welhoek en het Ambacht van Poortugaal werd begrensd door de Slotsedijk en de Slot Valckesteinse dijk. De namen van deze dijk verwijzen naar het kasteel 'Valkesteyn' dat hier vóór 1826 heeft gestaan.

Op de website van het waterschap Hollandse Delta is een foto opgenomen van een bodebus van de Polder Welhoek en het Ambacht van Poortugaal, een onderscheidings- of herkenningsteken voor een bode van de overheid.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: