March 25, 2009

Polder Kiesheid

  • Inpoldering: 1580
  • Grootte: 157ha
  • Ontpoldering: 1958
  • Huidig grondgebruik: haven en PTT-toren
  • Overstromingen: -

De Polder Kiesheid lag direct ten zuiden van het huidige dorp Heijplaat. Voorheen lag de polder ten westen van de toen brede rivierarm de Koedood. Het is vrijwel zeker dat de inpoldering van de polder tegenlijk heeft plaats gevonden met het afdammen van de Koedood aan de noordzijde.

Vóór 1811 hoorde de Polder Kiesheid en de polder Boudewijn Hartsland tot de ambachtsheerlijkheid 's Gravenambacht. In 1830 werd de polder grotendeels definitief bij de gemeente Pernis getrokken. De zuidelijke punt lag echter in de gemeente Rhoon en stond ook wel bekend als de "Rhoonse Kiesheid". In 1925 ging het bestuur van de polder over naar de Gemeente Rotterdam en in 1958 werd tot ontpoldering overgegaan ten behoeve van de haven en stadsuitbereiding.

Aan de huidige Waalhavenweg heeft vanaf 1645 een stenen poldermolen gestaan. De molen is rond 1470 gesloopt. Op de online molendatabase is meer informatie over de molen te vinden.

Bronnen, noten en referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.
  • molendatabase - databasenummer 780

more from similar articles: