March 25, 2009

Polder Madroel

  • Inpoldering: voor 1550
  • Grootte: 18ha
  • Ontpoldering: 1925
  • Huidig grondgebruik: infrastructuur
  • Overstromingen: -

De polder Madroel lag ten noorden van het huidige dorp Pernis en ten oosten van de ingang van de Beneluxtunnel. Het sportpark aan de Pastoriedijk, Sportpark de Madroel, verwijst nog naar de voormalige polder. Van de inpoldering is bekend dat deze vóór 1550 moet hebben plaatsgevonden.

In 1925 werd de polder onteigend door de gemeente Rotterdam. Destijds was hij in handen van de N.V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, die van plan was in de polder een droogdokinrichting met machinefabriek en scheepswerf te plaatsen. De gemeente heeft deze plannen echter tegen gehouden, omdat zij de grond had opgenomen in het havenplan Pernis.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: