March 25, 2009

Polder Oud- en Nieuw-Smalland

  • Inpoldering: Nieuw-Smalland 1686, Oud-Smalland waarschijnlijk 1487
  • Grootte: Nieuw-Smalland 14ha, Oud-Smalland waarschijnlijk 52ha
  • Ontpoldering: -
  • Huidige grondgebruik: olie raffinaderij en haven
  • Overstromingen: -

Polders Oud- en Nieuw-Smalland liggen ten noorden van de polder Roozand en ten oosten van de Polder Lange Bakkersoord.

Oud-Smalland is waarschijnlijk ingepolderd in 1487. De inpoldering van Nieuw-Smalland heeft plaats gevonden in 1686. In de beeldenbank van het nationaal archief is een kaart van de Polder Nieuw-Smalland uit 1766 opgenomen. In 1917 is de polder Oud-Smalland onteigening en in 1925 is deze opgeheven. Tegenwoordig is het gebied van beide polders bestemd als olieraffinarderij en ligt er een haven.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: