March 25, 2009

Polder Langebakkersoord

  • Inpoldering: waarschijnlijk in 1487
  • Grootte: 136ha
  • Ontpoldering: -
  • Huidig grondgebruik: haven
  • Overstromingen: -

Langebakkersoord en Oud-Smalland zijn vermoedelijk gelijktijdig in 1487 bedijkt. De polder bevond zich tussen de polders Oud-Smalland en Roozand in het oosten en de polder Nieuw-Engeland in het westen.

De polder werd bemaald door een molen aan de Tarwezandsedijk, daar waar zich nu de 2e petroleumhaven bevind. De naam van de molen, "Buitenlandse Molen", verwijst waarschijnlijk naar het feit dat het gebied zich in eerste instantie buiten de Oude Zeedijk bevond. De molen loosde het water uit de polder direct via een boezem op de Nieuwe Maas. Tien jaar voor het uitgraven van de Petroleumhaven raakt de molen buiten bedrijf en is hij gesloopt. Op de online molendatabase zijn beelden van de molen te vinden.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.
  • molendatabase - databasenummer 2720

more from similar articles: