March 25, 2009

Polders Oud- en Nieuw-Engeland

  • Inpoldering: Oud-Engeland 1416, Nieuw-Engeland 1487
  • Grootte: Oud-Engeland 18ha, Nieuw-Engeland 165ha
  • Ontpoldering: -
  • Huidig grondgebruik: Olieraffinaderijen, haven infrastructuur en woonwijk Hoogvliet
  • Overstromingen: Oud-Engeland loopt onder tijdens de Sint Elisabethsvloed in 1421

Polder Nieuw-Engeland

Voor 1487 was Nieuw-Engeland was een onbedijkt oeverland. De Polder is in 1487 ingepolderd, vermoedelijk samen met die van de Polder Langebakkersoord en Polder Oud-Smalland.

De wijk Nieuw Engeland in Hoogvliet verwijst nog naar de voormalige polder en bevindt zich in de zuidelijke punt van de polder. Het grootste deel van de polder is echter niet meer herkenbaar door de aanleg van de olieraffinaderijen en de 1e Petroleumhaven.

Polder Oud-Engeland

Na de vloed van 1373 heeft er een keten van bedijkingen plaatsgevonden, waarbij de inpoldering van de Oud-Engeland waarschijnlijk ook onderdeel was. De polder Oud-Engeland is ingepolderd in 1416, tezamen met Polder Roozand.

Bronnen, noten en referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: