March 25, 2009

Polder Roozand

  • Inpoldering: 1416
  • Grootte: 94 ha
  • Ontpoldering: opheffing 1958
  • Huidig grondgebruik: petroleumhaven
  • Overstromingen: -

De polder Roozand bevond ten westen van de polder Polders Pernis, daar waar nu de Petroleumhaven ligt. In het noorden werd de polder begrensd door de Hogedijk. Het oostelijk deel van de polder stond bekend als "Het Vrijland".

Na de vloed van 1373 heeft er een keten van bedijkingen plaatsgevonden, waarbij de inpoldering van de Polder Roozand waarschijnlijk ook onderdeel was. In een akte van 13 maart 1396 wordt Roozand "rughe zant" voor het eerst genoemd. In de akte verpacht de Heer van Putten de droge dijk in Hoogvliet, waarbij aangegeven wordt dat "rughe zant" aan de andere kant van de dijk gelegen is.

In 1416 wordt Roozand samen met Oud-Engeland ingedijkt. Tijdens de Sint Elisabethsvloed in 1421 liep de polder echter toch onder. In 1958 wordt de polder opgeheven ten behoeven van de havens van Pernis.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: