March 25, 2009

Polders Pernis c.a.

  • Inpoldering: divers
  • Grootte: 148ha
  • Ontpoldering: 1913 n.a.v. havenplan-Pernis
  • Huidig grondgebruik: stedelijk
  • Overstromingen:

Op de plek van het huidige Pernis en de Eemhaven lag voorheen de polder Polders Pernis. De polder werd in het noorden begrensd door de Pastoriedijk en in het zuiden door de Werfdijk.

Vóór 1916 waren de polders Nieuw Pernis, Lombardijen en Deyffel verenigd onder de naam polder Pernis c.a. Later kwam daar ook Boudewijn Hartsland bij. Waterstaatkundig was het één geheel, Boudewijn Hartsland behield echter wel haar eigen bestuur.

Nieuw Pernis, 56ha.

Nieuw-Pernis is de oudste van de vier en was in het begin van de 14e eeuw al bedijkt. De haven van Pernis, die op het grondgebied der polder lag, bestond reeds in 1250.

Lombardijen, 62 ha.

In 1356 was Lombardijen al een ambacht. Een jaar later werd het ingedijkt. De polder heeft haar naam waarschijnlijk te danken aan de bankiers die het geld voor de inpoldering hebben voorgeschoten.

Deyffel, 94ha.

Deyffel bestaat uit de Deifelsche Polder en Deifelbroeksepolder. De naam is een verbastering van De Heyffele. Deyffel lag ten oosten van Oud- en Nieuw-Pernis en is tussen 1315 en 1319 ingedijkt.

Boudewijn Hartsland, 99ha.

Boudewijn Hartsland maakte oorspronkelijk deel uit van de Oude Riederwaard, waarmede het in 1373 onderliep. De herdijking van de polder vond plaats ingevolge een octrooi uit 1455. De naam is afkomstig van de herdijker Boudewijn Hart Boudewijnszoon. In 1913 is het gebied ontpolderd naar aanleiding van het havenplan Pernis.

Bronnen, noten en referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: