March 25, 2009

Meester Arend van der Woudensland en Dirk Smeetsland

  • Inpoldering: Meester Arend van der Woudensland 1444 en Dirk Smeetsland - , samengebracht in 1465
  • Grootte: 396ha
  • Ontpoldering: -
  • Huidig grondgebruik: knooppunt Vaanplein
  • Overstroming: op 21 oktober 1468 breekt de dijk door

Op de plek waar nu het Vaanplein gelegen is, lag voorheen de polder Dirk Smeetsland en Meester Arend Van der Woudensland. De polder werd begrensd door de Smeetslandsedijk in het noorden, de Hordijk in het oosten en de Wester Hordijk in het zuiden.

Voor de bedijking droeg het gebied de naam Nieuw-Katendrecht. Zoals veel gebeurde, is ook het Meester Arend van der Woudesland vernoemd naar haar bedijker, Arend van der Woude. De dijkgraaf van Dirk Smeetsland, Gerbrant Jacobsz, wordt in 1465 tevens dijkgraaf van Meester Arend van der Woudensland en voegt beide polders samen tot één waterstaatskundig geheel. Het is de laagste polder op het eiland IJsselmonde.

Op 21 oktober 1468 lopen beide polders tijdelijk onder door een dijkdoorbraak.

Voor 1918 behoorde deze polder tot de laagste van het gehele eiland IJsselmonde. De polder werd bemalen middels getrapte bemaling van twee molens, een boven- en een benedenmolen. In 1918 werden de molens vervangen door een electrisch gemaal. Ook de bemaling van de polders 68 Morgen en Klein Nieuwland of 51 Morgen vond plaats aan de hand van dit gemaal.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.
  • molendatabase - databasenummers 759 en 762

more from similar articles: