March 25, 2009

Polder Charlois

  • Inpoldering: 1462
  • Grootte: 1500 gemeten / 811ha
  • Ontpoldering: 1967
  • Huidig grondgebruik: stedelijk
  • Overstromingen: -

De grenzen van Polder Charlois bestaan uit Katendrechtse Lagendijk in het noorden, de Groene Hilledijk en Hilledijk in het westen, de Charloisse Lagedijk in het zuiden en de Rietdijk in het westen.

Karel de Stoute, graaf van het graafschap Charollais in Frankrijk, heeft toestemming om de betreffende grond te bedijken. Hij geeft aan dat het gebied voortaan ''t land van Charollais' zal heten, hetgeen later verbasterd werd tot Charlois. Vervolgens brengt Karel van Bourgondië op 14 april 1462 een oorkonde uit, waarin hij officieel meedeelt dat de polder "Charloes" is ingedijkt.

De polder is langzaam maar zeker verstedelijkt onder de wijk Charlois. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland tekenen in 1963 een overeenkomst om de Polder Charlois te ontpolderen. Drie jaar later werd de polder opgeheven.

Bronnen, noten, referenties

more from similar articles: