March 20, 2009

Polder Klein Nieuwland of 51 Morgen

  • Inpoldering: vóór 1505
  • Grootte: 51 morgen / 77ha
  • Ontpoldering: -
  • Huidig grondgebruik: stedelijk
  • Overstromingen: -

De polder Klein Nieuwland of 51Morgen ligt ten zuiden van de Dwarsdijk. Op 13 juni 1499 sluit Jacob van Wijngaerden c.s. een contract met Riederwaard en Dirk Smeetsland, waarin goedkeuring gegeven wordt tot de inpoldering van de Kleine Nieuwelanden. Vanwege de grootte van hun oppervlakten krijgen de kleine Nieuwelanden later de benaming van de 68 Morgen en de 51 Morgen. De bedijking van dit gebied geschiedde nog vóór 1505.

Van 1854 tot 1918 stond er een poldermolen aan de Vierpoldersboezem in het Park de Twee Heuvels, ter hoogte van de huidige Islemundastraat, een door de wind aangedreven wipmolen. Beelden van de polder zijn te vinden op de molendatabase, molennummer 763.

Op de huidige kaart van IJsselmonde is de vorm van de polder duidelijk terug te herkennen in de vorm van het huidige Park de Twee Heuvels.

Bronnen, noten en referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: