March 20, 2009

Polder Oost-IJsselmonde

  • Inpoldering: 1435
  • Grootte: 543ha
  • Ontpoldering: opheffing 1973
  • Huidig grondgebruik: stedelijk
  • Overstromingen: stormvloed van 10 april 1446

De Polder Oost-IJsselmonde word in het noorden begrensd door de Oostpoldersedijk, door het Dijkje en de Bolnesser kade aan de oostzijde, de Zevenbergsedijk in het zuiden, de Noord-Kerkedijk, Zuid-Kerkedijk en de Hordijk in het westen.

Hertog Philips van Bourgondië verleent op 5 december 1435 toestemming aan aan Hugo van Lannoy, heer van Santes en Beaumont, voor de bedijking van Oost-IJsselmonde. Vervolgens wordt er in 1441 een overeenkomst gesloten over het aanhechten van de nieuwe dijk van Riederambacht, de Ringdijk, welke de noordgrens zou gaan vormen van de Nieuwe- Reijerwaard.

Bij de stormvloed van 10 april 1446 breekt de Hordijk, waardoor de polder tijdelijk onder water kwam te staan.

Naast de landbouw in de polder, zorgde ook de rivier de Nieuwe Maas voor de nodige bedrijvigheid. Veel inwoners waren betrokken bij de visserij en de scheepvaart. De Polder Oost-IJsselmonde werd gedurende een bepaalde periode drooggehouden middels een stoomgemaal, waarvan de machinst dhr. A. Valster in 1926 op de foto is gezet.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: