March 20, 2009

Polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard

  • Inpoldering: Oude-Reijerwaard 1404, Nieuw-Reijerwaard 1442
  • Grootte: Oude-Reijerwaard 580ha, Nieuw-Reijerwaard 1136ha
  • Ontpoldering: opheffing 1973
  • Huidige grondgebruik: stedelijk, landbouw
  • Overstromingen: herdijkingen in 1404/05 en 1442/43

De grenzen van de polder worden bepaalden door een flink aantal dijken. De noordgrens wordt gevormd door de Ringdijk, Oostmolendijk en Middenmolendijk. Het Schalksedijkje en de Rijksstraatweg vormen de zuidgrens. De oostgrens van de polder zijn het Dijkje, de Bolnesserkade en de Zevenbergsche dijk. De Polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard worden van elkaar gescheiden door de Lagendijk.

De bedijking van de Oud-Reijerwaard en de Nieuw-Reijerwaard vond achtereenvolgens in 1404 en 1442 plaats. De families van de indertijd gedupeerde boeren eiste met succes de gronden van de Oud-Reijerwaard op. De grond van de Nieuw-Reijerwaard bleek echter, dankzij kleiafzettingen en goede afwatering over veel betere bouwgrond te beschikken dan de Oud-Reijerwaard. In 1446 brak de Hordijk, waardoor de polder tijdelijk onder water kwam te staan. Vanuit Dordrecht is er destijds flink in de polder geïnvesteerd.

Op de huidige luchtfoto van het gebied is te zien dat de Nieuw-Reijerwaard voor een groot deel nog steeds uit landbouwgebied bestaat, terwijl de Oud-Reijerwaard bijna geheel is verdwenen onder de verstedelijking van Ridderkerk.

Er is bijzonder veel documentatie over deze polder bewaard gebleven. Een interessante bron over de geschiedenis van de polder is "Ingelanden als uitbaters. Sociaal-economische studies naar Oud- en Nieuw-Rijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland", geschreven door B. Wouda.

Bronnen, noten en referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: