March 20, 2009

Polder Varkendsoord en Karnemelksland

  • Inpoldering: Polder Varkendsoord 1625, Karnemelksland 1576
  • Grootte: 272ha
  • Ontpoldering: 1954-1957
  • Huidig grondgebruik: stedelijk
  • Overstromingen: in 1889 liep de polder Varkensoord onder door een dijkdoorbraak

De voormalige Polder Varkenoord en Karnemelksland wordt begrensd door de Ringdijk in het noorden, de Buitendijk in het oosten, de Smeetlandsedijk in het zuiden, de Groene Hilledijk en Hilledijk in het westen.

De naam van de polder verwijst naar de veeteelt die vroeger in het gebied bedreven werd. De ontwikkeling van de polder Varkenoord en Karnemelksland begint ongeveer vanaf 1460, na de indijking van West-IJsselmonde en Charlois. Vanaf dat moment begonnen zich aanwassen tegen de dijken te vormen, doordat er telkens meer grond tegen deze dijken aanslibte. De aanwassen Karnemelksland en Varkenoord zijn achtereenvolgens in 1576 en 1625 omkaad, waarmee zij een echte polder werden. In 1889 liep de polder onder.

Op de huidige kaart van Rotterdam Zuid is, tussen het Breeplein en de Smeetslandschedijk, de Lange Geer te vinden. De lange Geer is een gedeelte van de voormalige Vliet, die destijds de delen Varkenoord en Karnemelksland van elkaar gescheiden. Vóór 1894 was de Vliet tevens de grensscheiding tussen de gemeenten IJsselmonde en Charlois.

Een andere verwijzing naar de polder is de naam van het viaduct over het spoor, daar waar de Laan op Zuid overgaat in de Stadionweg, het Varkenoordseviaduct.

In 1894 annexeert de gemeente Rotterdam de polder ten behoeven van de stadsuitbreidingen op Zuid. Na het ontpolderingsbesluit van 1954, wordt de polder officieel opgeheven in 1957.

Bronnen, noten, referenties

  • archieven.nl
  • WAD - Waterschapsarchieven database
  • Feddes, F., A. Geuze, 2005. Polders! Gedicht Nederland. NAi, Rotterdam.

more from similar articles: