March 20, 2009

Natuur langs lijnen

Dijken bevinden zich vaak in open omgevingen en beschikken daarom over zon en schaduwzijden. Lees: een uitgelezen kans voor flora met specifieke standplaatseisen om zich te vestigen. Wanneer alle dijken op een diversiteitgerichte manier ingericht en beheerd worden, wordt het interessant. Dan ontstaan een netwerk, een ecologische structuur, van rijke dijken.

De taluds van dijken worden in het algemeen goed onderhouden, vanuit de gedachte dat goed gemaaide dijken de veiligheid van het achterland beter garanderen. Maar het maaibeheer, machinaal, dan wel door schapen, geven de spontane vestiging van flora op de dijklichamen vaak weinig kans. Toch liggen er in het natuurlijk beheer van dijklichamen grote kansen. Al eerder is aangetoond dat een grote aandeel van de verschillende flora zich in de Nederlandse wegbermen bevind, inclusief het bijbehorende insectenleven.

more from similar articles: