March 18, 2009

Hoogte (-verschillen)

Eiland IJsselmonde is een ingepolderd en deels verstedelijkt zeekleilandschap. De hoogteverschillen in het maaiveld van het eiland zijn niet groot, ongeveer tussen de -4 en +20 meter NAP. Die hoogteverschillen worden met name bepaald door de hoogteligging van de polders en aanplempingen, en de hoogtes van de dijken, wegtaluds en geluidswallen.

De laagste plek op het eiland betreft de bedding van de Devel, met -3,6 meter NAP. Eén van de hoogste plekken is knooppunt Ridderkerk. De taluds stijgen zon 14,5 meter uit boven NAP. Uitschieter is echter het landhoofd van de Brienenoordbrug, zon + 20 meter NAP.

De zeekleipolders liggen net onder of boven 0 meter NAP. Eén van de laagste polders van het eiland is Polder Kijfhoek, met als diepste punt -2,4 meter NAP. Ook Polder het Land van Portugaal ligt erg laag, op -2,4 meter. Dit zijn beide oude polders.

Daartegenover staat de hoge ligging van de uiterwaarden en de aanplempingen. Rond de Waalhaven liggen de aanplempingen liggen op gemiddeld + 4 meter NAP. De uiterwaarden langs de Oude Maas liggen gemiddeld op +1 meter NAP, meestal hoger dan de polders die aan de andere kant van de dijk liggen.

De hoofdwaterkeringen hebben allemaal een vergelijkbare hoogte: [intlink id="125" type="post"]Vondelingenweg[/intlink] + 5,5 meter NAP, Ringdijk + 5,0 meter NAP en Vossendijk + 5,5 m NAP. De secundaire waterkeringen en oude bedijkingen zijn enkele meters lager, bijvoorbeeld de [intlink id="118" type="post"]Essendijk[/intlink] +2 meter NAP.

De geluidswallen langs A15 zijn een stuk hoger dan de waterkerende dijken: bij Hoogvliet is de geluidswal + 10 meter NAP. Ook bij Barendrecht (ten oosten van de A29) is de bovenkant van de geluidswal + 10 meter NAP.

Een aantal nederzettingen op eiland IJsselmonde ligt erg laag. Bijvoorbeeld Nieuwe Gadering bij Hoogvliet en Pernis, beide op zon -1,75 NAP.

Bronnen, noten en referenties

  • www.ahn.nl

more from similar articles: