April 19, 2011

De Zuiverhoeves

De wonderschone Charloisse Lagedijk
Door Gerard Cox bezongen als de plek van zijn grootste levensgeluk heeft de Charloisse Lagedijk een positieve associatie die maar weinig plekken voor Rotterdammers hebben. Het is een landschappelijke structuur die nog wonderwel overeind is gebleven tussen de dubbeldikke snelwegen, een hogesnelheidslijn en allerhande grootschalige uitbreidingen. Inmiddels is de dijk volledig omsloten door infrastructuur en is nu een stukje stadsrand in de stad geworden. Gammele dijwoninkjes, 16e eeuwse schuren, villa’s, autosloperijen, volkstuinen en een tuincentrum. Het is er nog allemaal, maar inmiddels is de dijk wel toe aan een opknapbeurt. Ook omdat er nu aan de andere kant van de snelweg de Vinexwijk Carnisselande is gebouwd en de dijk een soort recreatieve en ecologische stapsteen is geworden. Aan de noordkant van de Charloise Lagedijk ligt de Modernistische wijken Pendrecht en Ommoord. Op zichzelf gave exemplaren van deze periode in de stedenbouw, maar niet helemaal zonder tekortkomingen. Er is een volgroeide en rijke groenstructuur met goede paden en voorzieningen. Tegelijk is de waterhuishouding van beide wijken weinig duurzaam. De vele platte daken lozen rechtstreeks op het riool; er is te weinig oppervlaktewater voor piekberging en veel van de wateren zijn geïsoleerd gelegen of slechts onzichtbaar door buizen verbonden. Met de aanleg van de wijken zijn alle landschapselementen - dijken maar ook watergangen – weggehaald of afgegraven.

Concept

De Charloisse Lagedijk, Pendrecht en Ommoord zijn allen in dezelfde polder gelegen, met hetzelfde waterpeil. Alle doorgaande groenstructuren komen uit bij de Charloisse Lagendijk, dus hier ligt een kans om de oude en nieuwe stadswijken met elkaar te verbinden en te voorzien van een duurzaam watersysteem. Ondanks, en soms juist dankzij alle omringende infrastructuur is het mogelijk om de stadswijken en de Charloise Lagedijk aan elkaar te koppelen, via de bermen en ruimtelijke reserveringen die er liggen. Nieuwe kavels kunnen aan de dijk ontwikkeld worden, maar alleen met bijdrage aan het watersysteem met bijvoorbeeld een helofytenfilter of bergbezinkbassin. Waar de eigen kavel natuurlijk ook aan mee zou kunnen doen. Bestaande kavels krijgen er grond bij als ze een deel van hun huidige perceel verbinden. Het water gaat tenslotte aan de Zuidwijkzijde schoon en wel weer terug de stad in en de cirkel is rond.

Ontwerp

Het ontwerpvoorstel is pragmatisch en eenvoudig gehouden, zodat het realiteitsgehalte maximaal is. Wat voordelig is dat parallel er kaarsrecht het zogeheten Havenspoorpad loopt, een voormalige spoorlijn die nu wandelpad is. Op gezette afstand staan de wijksingels parallel op deze Spoorlijn, en een nieuwe brede watergang kan al dit water dus eenvoudig afvoeren. Dit wordt langs de buitengrenzen van de dijkkavels geleid via een haaks slingerende watergang. Het benodigde watersysteem is een doorgaande waterstructuur langs de buitenzijde van alle kavels en zou een minimum van landgebruik behoeven. Een deel van de zuivering, het bezinken en de afbraak in de eerste fase van het proces kan ook buiten de open lucht plaatsvinden. Bovendien krijgen de huidige en nieuwe eigenaren er ook buitenruimte en vrij uitzicht voor terug. Het is in sommige van de al wat schonere vijvers ook mogelijk om ze in te richten als privé of openbare visvijver of zwemvijver. Er liggen al een aantal van deze voorzieningen wat verder westelijk bij de dijk, dus hier zou naadloos op kunnen worden aangesloten. Ook aan de dijk is het nadrukkelijk de bedoeling om een deel van de kavels voor publiek of semipubliek gebruik open te stellen. Bijvoorbeeld als picknickterrein of schooltuin. Voorzieningen die passen bij het karakter van de informele Charloisse Lagedijk als recreatieve hoofdroute door stedelijk IJsselmonde.

more from similar articles: